Om gustavssons plåt & vent

Vi är en plåt- och ventilationsfirma som erbjuder plåtslageriarbeten, stuprör, hängrännor, takhuvar, skorstenshuvar, plåttak och väggplåt, i olika matrial och kulörer. 

Vi utför det mesta inom ventilation såsom injusteringar av ventilationssystem, ventilationsprojektering, tillverkning av speciella ventilationsdetaljer. 

Företaget grundades 1948 av Gösta Gustavsson som till en början sysslade med byggnadsplåtslageri. En cykel var det första transportmedlet. Efterhand kom även stofthantering (spånledning) med i verksamheten och sedan början av sextiotalet även ventilation. Sonen Peter kom in i företaget 1967 som 15-åring, och sonen Stefan 1975 även han som 15-åring. I företaget finns för närvarande Thom och Rickard Gustavsson som är söner till Peter, och Martin Gustavsson som är son till Stefan. Med oss har vi även Johannes Karlsson som är systerson till Peter och Stefan.

Thom, Rickard, Martin och Johannes är sedan februari 2022 nya ägare till företaget. Peter är numera pensionär men Stefan finns kvar i företaget i några år till.

Sedan början på åttiotalet åtar vi oss även hela ventilationskoncept med projektering, utförande, intrimning och injustering. För närvarande sker projektering av ventilationsritningar i AutoCad med tillägget Cadvent . Företaget har en väl fungerande verkstad i Nässjö för tillverkning av plåtslageri- och ventilationsdetaljer samt kap-svets-sliputrustning för mindre smidesarbeten. 

2020 införskaffade vi oss en modern tremeters bockmaskin och sax från Cidan Machinery(Göteneds). Med hjälp av dessa kan vi skapa plåtdetaljer med ännu bättre resultat. 

Våra största uppdragsgivare för närvarande är större byggföretag i och omkring Nässjö.

Företagets grundare: Gösta Gustavsson. 1920 - 2003