FÖR NÄRVARANDE HAR VI PROBLEM MED VÅRT FASTA TELEFONNUMMER. FÖR ATT NÅ OSS BER VI ER ATT ANVÄNDA MOBILNUMMER ELLER MAIL. TACK!

Kontakta oss

Byggnadsplåtslageri
Stefan Gustavsson

070 315 15 19
stefan @ gplat .se

Ekonomi
Maria Gustavsson

079 347 55 97
maria @ gplat .se

byggnadsplåtslageri
Martin Gustavsson

070 605 85 84
martin @ gplat . se

ventilation
Thom Gustavsson

070 380 75 74
thom @ gplat . se